WZORY DRUKÓW

Redaktor
Poprawiono: piątek, 23 listopad 2018 11:47 | Opublikowano: środa, 09 kwiecień 2014 19:39

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019
 
  • DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - WORD; PDF
  • WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola - WORD; PDF
  • Załączniki do "Wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych Gminę Ujazd":
nr 1 Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej - PDF
nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie - PDF
nr 3 Oświadczenie o pracy/nauce rodziców - PDF
nr 4 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata ...  - PDF
nr 5 Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata -  PDF
  

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych uczących się na terenie gminy Ujazd