Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

REKRUTACJA PRZEDSZKOLNA

Poprawiono: wtorek, 16 styczeń 2018 11:56 | Opublikowano: czwartek, 11 styczeń 2018 12:05
Redaktor

logo gminy ujazd

Gmina Ujazd - rekrutacja  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2018/2019

 GMINA UJAZD

REKRUTACJA
DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 
 
Rekrutacja przedszkolna w Gminie Ujazd odnosi się do prowadzonych przez gminę placówek przedszkolnych:
 
  • Publicznego Przedszkola w Ujeździe z oddziałem zamiejscowym w Starym Ujeździe,
  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie z oddziałami przedszkolnymi w Jaryszowie, Sieroniowicach i Balcarzowicach
  • oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej z oddziałami przedszkolnymi w Olszowej i Zimnej Wódce.
Rekrutacja skierowana jest do rodziców dzieci w wieku  3 - 6 lat.
Zapisując dziecko do przedszkola/oddziału przdzedszkolnego w szkole podstawowej na nowy rok szkolny, tj. rok 2018/2019, rodzic dokonuje wyboru maksymalnie trzech placówek.

Uwaga:

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale nie biorą udziału w rekrutacji.
Rodzic składa DEKLARACJĘ, będąca potwierdzeniem kontynowania wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca, przez złożenie WNIOSKU o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Na WNIOSKU rodzic wskazuje wybrane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej w kolejności od najbardziej (miejsce pierwsze) do najmniej preferowanej.

  WNIOSKI można składać w wybranych placówkach od 12 lutego 2018 r.

Nabór WNIOSKÓW potrwa do 12 marca 2017 r.
Po ustaleniu list naboru dzieci do przedszkola/oddziału zamiejscowego, ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca. Na wolne miejsca będą mogły zostać przyjęte również dzieci 2,5 - letnie. Postępowanie powinno zakończyć się do 4 czerwca 2018 roku.

UWAGA:

Dzieci urodzone w 2012 roku objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Rodzice są zobowiązani zgłosić dziecko do przedszkola.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, w tym: zasady rekrutacji, harmonogram, kryteria przyjęć, terminy i niezbędna dokumentacja, znajdują się w umieszczonych niżej załącznikach. Informacji udziela również dyrektor przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi.

 DO POBRANIA:

  • Plakat 
  •  Zasady rekrutacji
  • Harmonogram czynności
  • DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - WORD; PDF
  • WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola - WORD; PDF
  • Załączniki do "Wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych Gminę Ujazd":
nr 1 Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej - PDF
nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie - PDF
nr 3 Oświadczenie o pracy/nauce rodziców - PDF
nr 4 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata ...  - PDF
nr 5 Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata -  PDF
 
PONADTO:
 

Informacje o rekrutacji oraz druki -  także -  do pobrania na stronach internetowych  przedszkola i szkół z oddziałami przedszkolnymi.