Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

REKRUTACJA PRZEDSZKOLNA

Poprawiono: wtorek, 14 styczeń 2020 13:43 | Opublikowano: wtorek, 22 styczeń 2019 14:07
Redaktor

Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

Gmina Ujazd - rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2020/20201

GMINA UJAZD
REKRUTACJA
DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Rekrutacja przedszkolna w Gminie Ujazd odnosi się do prowadzonych przez gminę placówek przedszkolnych:

- Publicznego Przedszkola w Ujeździe z oddziałem zamiejscowym w Starym Ujeździe,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie z oddziałami przedszkolnymi w Jaryszowie, Sieroniowicach i Balcarzowicach
- oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej z oddziałami przedszkolnymi w Olszowej i Zimnej Wódce.

Rekrutacja skierowana jest do rodziców dzieci w wieku 3 - 6 lat.
Zapisując dziecko do przedszkola/oddziału przdzedszkolnego w szkole podstawowej na nowy rok szkolny, tj. rok 2020/2021, rodzic dokonuje wyboru maksymalnie trzech placówek.

Uwaga:
Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale nie biorą udziału w rekrutacji.
Rodzic składa DEKLARACJĘ, będącą potwierdzeniem kontynowania wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca, przez złożenie WNIOSKU o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Na WNIOSKU rodzic wskazuje wybrane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej w kolejności od najbardziej (miejsce pierwsze) do najmniej preferowanej.

WNIOSKI można składać w wybranych placówkach od 24 lutego 2020 r.
Nabór WNIOSKÓW potrwa do 9 marca 2020 r.

Po ustaleniu list naboru dzieci do przedszkola/oddziału zamiejscowego, ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca. Na wolne miejsca będą mogły zostać przyjęte również dzieci 2,5 - letnie. Postępowanie powinno zakończyć się do 9 czerwca 2020 roku.

UWAGA:
Dzieci urodzone w 2014 roku objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Rodzice są zobowiązani zgłosić dziecko do przedszkola.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, w tym: zasady rekrutacji, harmonogram, kryteria przyjęć, terminy i niezbędna dokumentacja, znajdują się w umieszczonych niżej załącznikach. Informacji udziela również dyrektor przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi.

DO POBRANIA:

Plakat
Zasady rekrutacji
Harmonogram czynności
DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - PDF
WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola - PDF
Załączniki do "Wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych Gminę Ujazd":

nr 1 Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej - PDF
nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie - PDF
nr 3 Oświadczenie o pracy/nauce rodziców - PDF
nr 4 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata ... - PDF
nr 5 Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata - PDF

PONADTO:

Zarzadzenie-nr-0050-121-2020-burmistrza-ujazdu-z-dnia-13-stycznia-2020-rw sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ujazd;

- UCHWAŁA Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

Informacje o rekrutacji oraz druki - także - do pobrania na stronach internetowych przedszkola i szkół z oddziałami przedszkolnymi.